הצעות תרגום של יונתן בן אברהם
התאריך למניינם
של הגוים
המונח הלוע"זי הצעה למקביל עברי מונח עברי מלא הגדרה מקור ההצעה סוג התרגום הנמקה
20140517 arghhhhhhhhh מחרוזת רגש     יבא תאורי  
20140517 DOI מזהה עצם ספרתי     שמשון הופמן מילולי מחרוזת ספרתית בהתאם לדרישות תקן ISO 26324 (2010) המזהה תכן יחודי שרשום אצל הרשם המוסמך לרישום תכן מאותו הסוג על ידי המכון הבינלאומי למזהים ספרתיים
20140517 exploit פירצה     יבא לפי המובן  
20140517 malicious hardware חומרה עוינת     יבא לפי המובן  
20140517 rooted מאופשר שורש     יבא מילולי  
20140517 rootkit ערכת שורש     יבא מילולי  
20140517 status מיצב     רחל סליג לפי המובן  
20140517 zero-day attack התקפה חסרת הגנה, התקפה בטרם הגנה     יבא לפי המובן  
20140517 zero-day exploit פירצה ללא הגנה, פירצה בטרם הגנה     יבא לפי המובן